ترمینال شاخه ای ۱۲ خانه

نام کالا

جنس بدنه

دمای مجاز کاری

سطح مقطع (میلیمتر مربع)

طول(mm)

عرض(mm)

ارتفاع کل(mm)

ارتفاع محل قرار برنجی ها (mm)

ترمینال

شاخه ای

۱۲ خانه

پلی آمید

یا

پلی پروپیلن

 

۸۰ درجه سانتی گراد

۴

۱۱٫۳

۲۰

۱۷

۹

۶

۱۱٫۳

۲۰

۱۷

۹

۱۰

۱۳۰

۲۳

۲۰

۱۱

۱۶

۱۷۳

۳۰

۲۵

۱۵

۲۵

۲۰۳

۳۸

۳۳

۲۰

۳۵

۲۵۲

۴۶

۳۷

۲۴