تزریق کابلگیر(کوردبوشینگ)

طبق  استاندارد ۶۳۵ مربوط به دو شاخه و پریزهای برای مصارف خانگی ومشابه،دوشاخه و پریزهای سیار غیر قابل تعویض باید بگونه ای طراحی شوند که کابل را در محل قرار گیری اش بر روی بدنه لوازم و دستگاه های خانگی ثابت نگهدارد  و پایانه ها در معرض فشار و پیچش نباشند.

 ضمن اینکه جهت جلوگیری  از کشش و پیچش کابل در محل قرار کابل روی بدنه دستگاه و لوازم خانگی، با توجه به استاندارد ۱۵۶۲ لوازم خانگی، این شرکت توانایی خود را جهت تزریق انواع کابل گیر غیر قابل تعویض با توجه به نوع کابل و خواسته مشتریان عزیز اعلام می دارد.

تصویر کوردبوشینگ های تولیدی این شرکت در ذیل مشاهده می گردد.

col-2new-jadidcol-1-1newjadid