تعیین خط مشی سیستم مدیریت کیفیت

شرکت رابط القا با افتخار اعلام می کند که در کمتر از یک ماه آینده به گواهینامه بین المللی  ISO 9001  دست خواهد یافت . امید است که بتوانیم با به کارگیری این سیستم ، رضایت شما را بیشتر جلب کنیم.