پریز محافظ چهارراهی بدون ارت صوتی وتصویری وکامپیوتر با نمایشگر آنالوگ
پریز محافظ چهارراهی بدون ارت صوتی وتصویری وکامپیوتر با نمایشگر آنالوگ

نام کالا : پریز محافظ چهارراهی بدون ارت صوتی وتصویری وکامپیوتر با نمایشگر آنالوگ ~10A-250v در دو رنگ سفيد ومشكي

کد کالا : 425005

نوع کابل : 0.75×2، 1×2

متراژ کابل : 1.8،3،5 متری

توان نامي مصرفي در حالت كاملا باز : 2500W

پریز محافظ شش راهی بدون ارت صوتی وتصویری وکامپیوتر با نمایشگر آنالوگ
پریز محافظ شش راهی بدون ارت صوتی وتصویری وکامپیوتر با نمایشگر آنالوگ

نام کالا : پريز محافظ شش راهي بدون ارت صوتي وتصويري وكامپيوتر با نمایشگر آنالوگ 10A-250vدر دو رنگ سفيد ومشكي

کد کالا : 635005A

نوع کابل : 0.75×2، 1×2

متراژ کابل : 5،3،2 متر

توان نامي مصرفي در حالت كاملا باز : 2500W

پریز محافظ شش راهی ارت دارصوتی وتصویری وکامپیوتر بانمایشگر دیجیتال
پریز محافظ شش راهی ارت دارصوتی وتصویری وکامپیوتر بانمایشگر دیجیتال

نام کالا : پريز محافظ شش راهي ارت دارصوتي وتصويري وكامپيوتر بانمايشگر ديجيتال ~10A-250V در رنگ سفيد و مشكي

کد کالا : 625005D

نوع کابل : 0.75×3، 1×3

متراژ کابل : 5،3،2 متر

توان نامي مصرفي در حالت كاملا باز : 2500W

پریز محافظ شش راهی ارت دارصوتی وتصویری وکامپیوتر با نمایشگر آنالوگ
پریز محافظ شش راهی ارت دارصوتی وتصویری وکامپیوتر با نمایشگر آنالوگ

نام کالا : پريز محافظ شش راهي ارت دارصوتي وتصويري وكامپيوتر با نمایشگر آنالوگ ~10A-250V در رنگ سفيد و مشكي

کد کالا : 625005A

نوع کابل : 0.75×3، 1×3

متراژ کابل : 5،3،2 متر

توان نامي مصرفي در حالت كاملا باز : 2500W