پریز چهارراهی بدون ارت
پریز چهارراهی بدون ارت

نام کالا : پریز چهارراهی بدون ارت ~10A-250V

کد کالا : 425004

نوع کابل : 0.75×2 ، 1×2

متراژ کابل : 1.8،3،5 متری

توان نامي مصرفي در حالت كاملا باز : 2500W

پریز شش راهی بدون ارت
پریز شش راهی بدون ارت

نام کالا : پریز شش راهی بدون ارت ~10A-250V

کد کالا : 635004

نوع کابل : 0.75×2 ، 1×2

متراژ کابل : 2،3،5 متری

توان نامي مصرفي در حالت كاملا باز : 2500W

پریز چهارراهی کلیددار
پریز چهارراهی کلیددار

نام کالا : پريز چهارراهي كليد دار با قابليت جمع شو ~10A-250V دررنگهاي متنوع

کد کالا : 424005

نوع کابل : 0.75×2 تخت، 0.75×2 گرد

متراژ کابل : 5،3،2 10،7 متر

توان نامي مصرفي در حالت كاملا باز : 2500W

پریز چهارراهی ارت دار رله دار با قابلیت جمع شو (رورو ارت دار رله دار)
پریز چهارراهی ارت دار رله دار با قابلیت جمع شو (رورو ارت دار رله دار)

نام کالا : پريز چهارراهي ارت دار رله دار با قابليت جمع شو (رورو ارت دار رله دار)~10A-250 V
در رنگهاي متنوع(داراي رله 10آمپرجريان)

کد کالا : 423005ER

نوع کابل : 1×3

متراژ کابل : 4متر

توان نامي مصرفي در حالت كاملا باز : 2500W

پریز چهارراهی ارت دار با قابلیت جمع شو (رورو ارت دار)
پریز چهارراهی ارت دار  با قابلیت جمع شو (رورو ارت دار)

نام کالا : پريز چهارراهي ارت دار با قابليت جمع شو (رورو ارت دار) ~16A-250Vدر رنگهاي متنوع

کد کالا : 423004E

نوع کابل : 1×3

متراژ کابل : 4متر

توان نامي مصرفي در حالت كاملا باز : 4000W

پریز چهارراهی رله دار با قابلیت جمع شو (رورو رله دار)
پریز چهارراهی رله دار با قابلیت جمع شو (رورو رله دار)

نام کالا : پريز چهارراهي رله دار با قابليت جمع شو (رورو رله دار)~ 10A-250 V
در رنگهاي متنوع (داراي رله 10 آمپر جريان)

کد کالا : 423005R

نوع کابل : 0.75×2 تخت، 0.75×2 گرد، 1×2

متراژ کابل : 10،7،5 متر

توان نامي مصرفي در حالت كاملا باز : 2500W

پریز چهارراهی با قابلیت جمع شو (رورو ساده)
پریز چهارراهی با قابلیت جمع شو (رورو ساده)

نام کالا : پريز چهارراهي با قابليت جمع شو (رورو ساده) ~10A-250V
در رنگهاي متنوع

کد کالا : 423004

نوع کابل : 0.75×2 تخت، 0.75×2 گرد، 1×2

متراژ کابل : 10،7،5متر

توان نامي مصرفي در حالت كاملا باز : 2500W

پریز شش راهی ارت دار
پریز شش راهی ارت دار

نام کالا : پريز شش راهي ارت دار ~10A-250 V
در رنگ سفيد و مشكي

کد کالا : 625004

نوع کابل : 0.75×3 ، 1×3

متراژ کابل : 5،3،2 متر

توان نامي مصرفي در حالت كاملا باز : 2500W