پریز چهار راهی صنعتی بدون کابل
پریز چهار راهی صنعتی بدون کابل

نام کالا : پريز چهار راهي صنعتي بدون كابل مناسب جهت مصارف صنعتي وكشاورزي

کد کالا : 425005NC

نوع کابل : بدون کابل

متراژ کابل : بدون کابل

توان نامي مصرفي در حالت كاملا باز :

رورو صنعتی ارت دار
رورو صنعتی ارت دار

نام کالا : پريز چهار راهي صنعتي ارت دار مجهز به فيوز مينياتوري (روروصنعتي ارت دار) 16A- 250V ~ V مناسب جهت مصارف صنعتي وكشاورزي

کد کالا : 425005E

نوع کابل : 1.5×3

متراژ کابل : 35،30،25،20 50،45،40 متر

توان نامي مصرفي در حالت كاملا باز : 4000W

پریز چهار راهی صنعتی بدون ارت مجهز به فیوز مینیاتوری
پریز چهار راهی صنعتی  بدون ارت مجهز به فیوز مینیاتوری

نام کالا : پريز چهار راهي صنعتي بدون ارت مجهز به فيوز مينياتوري (رورو صنعتي) ~16A-250V مناسب جهت مصارف صنعتي وكشاورزي

کد کالا : 425005

نوع کابل : 1.5×2، 2.5×2

متراژ کابل : 35،30،25،20 50،45،40 متر

توان نامي مصرفي در حالت كاملا باز : 4000W