فرم دریافت نمایندگی

فرم ثبت نام دریافت عاملیت فروش

شرایط اعطای عاملیت فروش

کلیه متقاضیان گرامی می بایست از شرایط ذیل برخوردار باشند

۱-  تکمیل فرم ثبت نام اعطای نمایندگی فروش

۲-  داشتن حداقل سن ۲۸ سال

۳-  متقاضی نباید بر اساس قانون ممنوع المعامله باشد.

۴-  دارا بودن حسن سابقه و تأیید پرینت کارکرد حساب بانکی

۵-  دارا بودن سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی

۶-  دارا بودن جواز فعالیت (پروانه کسب) از اتحادیه مربوطه

گزینش فرم های درخواست به عهده شرکت می باشد و متقاضیان حق هیچ گونه اعتراض نسبت به عدم پذیرش خود را نخواهند داشت.

جهت دریافت نمایندگی فرم زیر را بدقت تکمیل نمایید.

توجه: در صورت تایید شرایط، ارائه نمایندگی ابتدا بصورت آزمایشی بوده و سپس نهایی خواهد شد. ضمن اینکه مسئولیت صحت مطالب زیر با درخواست کننده و درصورت آگاهی از نادرست بودن مطالب در هر مقطع زمانی شرکت از ادامه همکاری با جنابعالی معذور می باشد.

نام *
نام خانوادگي *
نام پدر *
کد ملي *
محل صدور شناسنامه *
سال تولد *
تلفن ثابت*
همراه*
رايانشاني ( پست الکترونيک )
استان مورد تقاضاي دريافت عامليت فروش
شهر مورد تقاضاي دريافت عامليت فروش
آدرس و کدپستي فروشگاه *
تلفن فروشگاه *
فکس فروشگاه
نوع جواز کسب *
تاريخ صدور جواز * //
تاريخ اعتبار جواز * //
کالاهايي که در فروشگاه عرضه مي‌شوند
چنانچه نمايندگي فروش هريک از کالاهاي
فوق الذکر را داريد لطفاً نام نمايندگي مربوطه را ذکر نماييد
مشخصات بانک‌هاي طرف کسب و کار شما

1- بانک : شعبه : شماره حساب :

2- بانک : شعبه : شماره حساب :

نام و مشخصات دو نفر از اعضاي اتحاديه مربوطه

1- نام و نام خانوادگي : سمت :
آدرس و شماره تلفن :

2- نام و نام خانوادگي : سمت :
آدرس و شماره تلفن :

لطفاً جهت آگاهی از نتیجه پذیرش اولیه طی  ۱۰ الی ۱۴ روز آینده، با تلفن ۳۳۵۲۰۸۸-۰۲۳۱ تماس حاصل فرمایید.