لیست نمایندگی ها

لیست نمایندگان فروش

 

نام نمایندگی

نام خانوادگی نماینده

شهر

آدرس

تلفن

الکتریکی زعفرانچی

آقای زعفرانچی

تهران

لاله زارجنوبی – پاساژ ۱۱۰ – طبقه اول

۰۲۱-۳۳۹۳۸۹۲۴

برق دیراک

آقای پاکزاد

تهران

لاله زارجنوبی – پاساژ نیرو صنعت – طبقه اول

۰۲۱-۳۳۹۷۱۵۹۱

 

لیست عاملین فروش

 

نام نمایندگی

نام خانوادگی نماینده

شهر

آدرس

تلفن

الکترو استاندارد

آقای حسینی

اراک

خیابان بهشتی

۸۶۱-۲۲۲۸۳۴۲

برق رامین

آقای مرادزاده

اردبیل

میدان امام حسین – جنب بانک ملی شعبه بازار

۴۵۱-۳۳۳۸۷۱۳

برق غفاری

آقای غفاری

ارومیه

خیابان امام – پاساژ صولت

۴۴۱-۲۲۳۷۵۹۵

برق اکرمی

آقای اکرمی

اصفهان

خیابان فردوسی – مجتمع برق اصفهان

۳۱۱-۲۲۴۱۴۱۰

گاماالکتریک

آقای گندزلو

اهواز

خیابان خوانساری – بین سلمان فارسی و مجاهدین – ساختمان پیام

۶۱۱-۲۲۲۵۰۴۵

مازیارصنعت

آقای حیدری

بابل

کمربندی غربی – توحید ۳۴

۱۱۱-۳۲۳۴۳۶۶

برق آلستوم

آقای پناهشاهی

تبریز

خیابان فردوسی – پاساژ تجارت

۴۱۱-۵۵۵۷۷۰۹

سردار جنگل

آقای جوانمرد

رشت

 بلوار آیت الله ضیابری-نبش ضیابری

۱۳۱-۵۵۴۰۰۶۸

موسسه اتمسفر

آقای توکلی

زاهدان

خیابان امام – مقابل سینمافرهنگ

۵۴۱-۳۲۳۹۱۶۵

الکتریکی البرز

آقای مقیمی

زنجان

کوچه باشگاه

۲۴۱-۳۲۳۴۸۳۲

جهان الکتریک

آقای عابدیان

ساری

خیابان فرهنگ – مقابل استادیوم ورزشی

۱۵۱-۳۲۵۸۹۲۶

برق احمدی

آقای احمدی

شیراز

خیابان قاآنی قدیم – پاساژ جاوید

۷۱۱-۲۳۳۰۴۹۱

الکتریکی کورش

آقای نعمت الله زاده

کرمان

خیابان بهشتی – نبش کوچه نشاط

۳۴۱-۲۴۴۶۴۱۶

برق رسول

آقای هاشمپور

کرمانشاه

میدان جوانشیر

۸۳۱-۷۲۳۸۶۳۵

ایران شرق الکترو

آقای ذبیحی

مشهد

فلکه صاحب الزمان – جنب بانک صادرات

۵۱۱-۷۲۵۲۵۲۵

دنیای برق

        بلوار تختی

همدان

بلوار تختی

۸۱۱-۱۲۳۰۱