لیست نمایندگی‌ها

_
_

نمایندگی‌ها

نمایندگان رابط القاء

نام نمایندگی نام خانوادگی نماینده شهر آدرس تلفن
الکتریکی زعفرانچی آقای زعفرانچی تهران لاله زارجنوبی – پاساژ ۱۱۰ – طبقه اول ۰۲۱-۳۳۹۳۸۹۲۴
برق دیراک آقای پاکزاد تهران لاله زارجنوبی – پاساژ نیرو صنعت – طبقه اول ۰۲۱-۳۳۹۷۱۵۹۱
_

عاملین فروش

عاملین فروش رابط القاء

نام نمایندگی نام خانوادگی نماینده شهر آدرس تلفن
الکترو استاندارد آقای حسینی اراک خیابان بهشتی ۸۶۱-۲۲۲۸۳۴۲
برق رامین آقای مرادزاده اردبیل میدان امام حسین – جنب بانک ملی شعبه بازار ۴۵۱-۳۳۳۸۷۱۳
برق غفاری آقای غفاری ارومیه خیابان امام – پاساژ صولت ۴۴۱-۲۲۳۷۵۹۵
برق اکرمی آقای اکرمی اصفهان خیابان فردوسی – مجتمع برق اصفهان ۳۱۱-۲۲۴۱۴۱۰
گاماالکتریک آقای گندزلو اهواز خیابان خوانساری – بین سلمان فارسی و مجاهدین – ساختمان پیام ۶۱۱-۲۲۲۵۰۴۵
مازیارصنعت آقای حیدری بابل کمربندی غربی – توحید ۳۴ ۱۱۱-۳۲۳۴۳۶۶
برق آلستوم آقای پناهشاهی تبریز خیابان فردوسی – پاساژ تجارت ۴۱۱-۵۵۵۷۷۰۹
سردار جنگل آقای جوانمرد رشت  بلوار آیت الله ضیابری-نبش ضیابری ۱۳۱-۵۵۴۰۰۶۸
موسسه اتمسفر آقای توکلی زاهدان خیابان امام – مقابل سینمافرهنگ ۵۴۱-۳۲۳۹۱۶۵
الکتریکی البرز آقای مقیمی زنجان کوچه باشگاه ۲۴۱-۳۲۳۴۸۳۲
جهان الکتریک آقای عابدیان ساری خیابان فرهنگ – مقابل استادیوم ورزشی ۱۵۱-۳۲۵۸۹۲۶
برق احمدی آقای احمدی شیراز خیابان قاآنی قدیم – پاساژ جاوید ۷۱۱-۲۳۳۰۴۹۱
الکتریکی کورش آقای نعمت الله زاده کرمان خیابان بهشتی – نبش کوچه نشاط ۳۴۱-۲۴۴۶۴۱۶
برق رسول آقای هاشمپور کرمانشاه میدان جوانشیر ۸۳۱-۷۲۳۸۶۳۵
ایران شرق الکترو آقای ذبیحی مشهد فلکه صاحب الزمان – جنب بانک صادرات ۵۱۱-۷۲۵۲۵۲۵
دنیای برق         بلوار تختی همدان بلوار تختی ۸۱۱-۱۲۳۰۱