نصب سرسیم – تولید درخت سیم

_

از عمده‌ترین خدمات شرکت رابط القاء نصب انواع سرسیم یر روی بر روی سیم‌ها و بندهای رابط جهت تولیدکنندگان محترم لوازم خانگی با توجه به سفارش داده شده می‌باشد.

با توجه به الزامی بودن نصب سرسیم جهت ایجاد اتصال الکتریکی مناسب در لوازم خانگی، مطابق با استاندارد ۱۵۶۲، شرکت رابط القاء با داشتن تجهیزات به‌روز آمادگی لازم جهت تعبیه انواع سرسیم با پوشش پلاستیکی و وارنیش حرارتی را دارا می‌باشد.

نصب سرسیم - خدمات جانبی شرکت رابط القاء