تزریق کابلگیر (کوردبوشینگ)

_

یکی دیگر از فعالیت‌های شرکت رابط القاء نصب انواع کابلگیر بر روی انواع بند رابط لوازم خانگی می‌باشد که در تصاویر زیر انواع کابلگیرهای موجود در شرکت را مشاهده می فرمایید.

نصب کابلگیر بر روی انواع رابط - خدمات جانبی شرکت رابط القاء
نصب کابلگیر بر روی انواع رابط - خدمات جانبی شرکت رابط القاء